ÚZSVM nalezl vlastníka i původně těžko prodejným pozemkům

16.03.2023 - Ústí nad Labem

ÚZSVM našel kupce spoluvlastnických podílů ke třem rozlehlým, svažitým pozemkům v Neštěmicích v Ústí nad Labem. Prodejem tak přispěl do státního rozpočtu téměř 200 tisíci korunami.

Poloviční spoluvlastnický podíl tří pozemků o celkové rozloze 6 237 m2 nabízel úřad nejdříve druhému spoluvlastníkovi, který však o něj zájem neměl. Souhlasil nicméně se společným prodejem. Během prvních kol aukce však o tento společný prodej zájem ztratil a v nabídce k odkupu tak byl opět pouze podíl patřící státu. Parcely byly nabízeny také Městskému obvodu Neštěmice v Ústí, ani ten však tento majetek nechtěl.

 

Pozemky leží v místech regulovaných jako plochy rekreace, zahrádkové osady a s využitím pro veřejné prostranství a park. Jsou však svažité, místy téměř strmé, a rostou na nich vzrostlé javory, habry, třešně nebo smrky.

Prodej pozemků tak pokračoval bez druhého spoluvlastníka a zájemce se následně našel. Jako jediný se přihlásil do aukce a také složil požadovanou kauci, což je podmínka pro možnost prodeje se zúčastnit. Nejnižší podání bylo stanoveno na 199 600 korun a přihlášený zájemce tuto částku jedním příhozem potvrdil. Tím se stal majitelem dané nemovitosti.

 

ÚZSVM majetek získal jako odúmrť po osobě, která zemřela v nedožitých 53 letech bez pořízení závěti a bez dědiců.

Přílohy:ÚL-02 - Neštěmice 2.jpgÚL-02 - Neštěmice.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.