ÚZSVM po 70 letech narovnal vlastnictví pozemků v pražských Hájích

22.05.2023 - v hlavním městě Praze

Dva pozemky v městské části Praha 11 Háje, které byly nesprávně zapsány v seznamu pozemků na tzv. nedostatečně identifikované vlastníky, byly po více než 70 letech přepsány do vlastnictví státu.

Majetek v roce 1949 vykoupil v rámci pozemkové reformy tehdejší státní podnik Československé státní statky od původní vlastnice, výměrem Krajského národního výboru v Praze přešel do vlastnictví státu, avšak nebyl na něj přepsán. K tomuto přepisu došlo až díky ÚZSVM.

 

Oba pozemky budou nyní nabídnuty k využití ostatním organizačním složkám státu. Jelikož se na jednom z pozemků nachází komunikace, bude v případě nezájmu těchto složek v souladu se zákonem o pozemních komunikacích převeden do vlastnictví obce.

Přílohy:haje.png
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.