ÚZSVM podal podněty na dodatečné projednání majetku po nedostatečně identifikovaných vlastnících

20.07.2021 - Mladá Boleslav

Pracoviště ÚZSVM v Mladé Boleslavi podalo u Okresního soudu v Mladé Boleslavi a u Obvodních soudů pro Prahu 4 a Prahu 5 návrhy na dodatečné projednání dědictví majetku nedostatečně identifikovaných vlastníků.

Dvouletým šetřením bylo ve spolupráci s Katastrálními úřady, Státním oblastním a Státním okresním archivem, Archivem hlavního města Prahy, příslušnými soudy a obecními úřady vyřešeno 26 položek vedených v evidenci nedostatečně identifikovaných vlastníků. 

 

Bylo zjištěno, že všichni zemřelí vlastníci neměli zákonné ani závětní dědice, a proto jejich majetek přešel jako tzv. odúmrť do vlastnictví státu. Mladoboleslavské pracoviště převedlo zemědělské pozemky v katastrálních územích Dolní Slivno, Horní Slivno, Tuřice, Kochánky     a Kostelní Hlavno o celkové výměře více než 10 ha v účetní hodnotě 374 321,50 Kč Státnímu pozemkovému úřadu, který je potřebuje pro výkon své činnosti.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.