ÚZSVM pomohl Letovicím sjednotit majetek

16.03.2023 - Vyškov

Vyškovský ÚZSVM převedl Letovicím pozemek ležící pod místní komunikací v majetku obce. Díky převodu došlo ke sjednocení vlastnictví, což usnadňuje péči a správu nemovitostí.

Silnice nižší třídy je jediným přístupem pro případný příjezd složek integrovaného záchranného systému. Jde také o přístupovou cestu k rodinnému domu a místo hojně využívají i místní občané. Pod stavbu silnice leží síť kanalizací a kanalizační vpusť. Sjednocení vlastnictví tak Letovicím umožní efektivnější správu dané komunikace.

 

Na základě zákona o pozemních komunikacích jsou místní komunikace ve vlastnictví obce a silnice II. a III. třídy ve vlastnictví krajů.

Přílohy:Foto-Letovice.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.