ÚZSVM pomohl v loňském roce najít nový domov 221 zvířatům

11.02.2022

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získal v roce 2021 do své správy celkem 293 zvířat. Nejvíce bylo psů, kterých převzal 238. K tomu ÚZSVM připadlo 32 králíků, 8 ovcí, 6 koček, 5 prasat a 4 koně. V loňském roce se pak ÚZSVM podařilo najít nový domov pro 221 zvířat.

„Zvířata, o která se náš úřad stará, bývají zpravidla odebrána jejich původním majitelům kvůli týrání. Méně často se k nám dostanou zvířata po zemřelých lidech bez dědiců,“ vysvětlila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Velmi mě těší, že se pro mnoho z nich daří rychle nacházet nový domov, a to hlavně díky vynikající spolupráci s útulky či záchrannými stanicemi po celé zemi. Důležitou roli při hledání nového majitele hrají také sociální sítě,“ doplnila generální ředitelka.

 

Celkem 219 zvířat předal ÚZSVM novým majitelům zdarma. Jednalo se o 185 psů, 7 koček, 21 králíků, 4 ovce a dva koně. Další dva koně pak byli prodáni za celkovou částku 25 700 korun.

 

Vybrané příběhy roku 2021:

  • Klisna huculského koně jménem Brita našla díky pracovníkům ÚZSVM v Ústí nad Orlicí nový domov. Původnímu majiteli byla odebrána kvůli týrání. Nejdříve byla umístěna do hřebčína Karlen, kde se zjistilo, že následkem předchozího špatného zacházení není vhodné, aby byla využita pro sportovní či rekreační účely. Na nabídku starat se o tohoto koně reagovala zaměstnankyně ÚZSVM. Brita si tak užívá pohodlí v novém domově na Českolipsku společně s dalšími zvířaty. 
  • Do správy ÚZSVM připadají zvířata také z odúmrtí, což byl i případ pejska Vegana. Po smrti majitele byl umístěn do útulku, ve kterém čekal na adopci, avšak útulek v poničilo tornádo, což celou situaci zkomplikovalo. Po umístění do nového útulku se na Vegana usmálo štěstí, neboť mu ÚZSVM v Hodoníně našel láskyplný domov, v němž Vegan nyní tráví čas i se svou čtyřnohou parťačkou Dášenkou. 
  • Pelhřimovské pracoviště ÚZSVM získalo fenku Monu. Ta byla následně převedena spolku Šarpej v nouzi, který ji posléze našel nové opatrovatele a hřejivý domov. Spolu s Monou převzal ÚZSVM dalších 23 psů odebraných z chovné stanice, kde přežívali ve velmi špatných podmínkách. Postupně se daří psům nacházet nové majitele, ku příkladu fenka Bettynka nebo Edie si již hrají v nových domovech.  
  • Díky ÚZSVM se nového domova dočkalo také 19 králíků. Na základě rozhodnutí Magistrátu města Liberec byli králíci původnímu majiteli odebráni i pro to, že se o ně řádně nestaral. Jeden z králíků kvůli svému zranění potřeboval speciální péči. Jen co se zotavil, ujala se ho jedna z pracovnic ÚZSVM. 
  • Teplickému pracovišti ÚZSVM připadl světle hnědý kříženec Pišta, kterého původní majitel choval ve velmi nevhodných podmínkách. Pišta byl nejdříve umístěn do náhradní péče v útulku, načež mu byl nalezen nový domov. V něm se však nepohodl s dalšími psy, a proto skončil u jiného majitele, kde je jediným psím členem rodiny a je šťastný.

Na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz aktuálně na nový domov čekají například klisny Mio Corason a Holly a také německá klisna Lady Coco. Koně jsou nabízeni v elektronických aukcích. Nového majitele hledáme také pro více než 20 pejsků.

Přílohy:KOLÁŽ.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.