ÚZSVM předal soudnímu exekutorovi skútr zajištěný v rámci trestního řízení

06.04.2021 - Hradec Králové

Pracoviště v Hradci Králové bylo pověřeno výkonem správy majetku zajištěného v trestní řízení. Jednalo se o skútr Peugeot Speedfight.

Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě došlo ke zrušení výkonu správy tohoto majetku, neboť pominul důvod, pro který bylo zajištění nařízeno. Motocykl byl s ohledem na exekuční příkaz předán soudnímu exekutorovi k provedení exekuce prodejem movitých věcí a dalších úkonů k uspokojení pohledávky oprávněné osoby.

Přílohy: 321.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.