ÚZSVM předal SPÚ pět pozemků pod melioračním zařízením

10.09.2021 - Ústí nad Orlicí

ÚZSVM v Ústí nad Orlicí předal Státnímu pozemkovému úřadu spoluvlastnické podíly o velikosti 2/3 u tří pozemků, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 u jednoho pozemku a jeden celý pozemek v obci Vysoké Mýto.

Pozemky vedené v katastru nemovitostí jako vodní plocha se nachází mimo zastavěnou část města. Je na nich uloženo hlavní odvodňovací zařízení z roku 1974, se kterým je nyní příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad.

 

Celková výměra pozemků činí 1 550 m2. Majetek získal Československý stát na základě rozsudku okresního soudu z roku 1952 a dále na základě zápisu v katastru veřejného statku. 

Přílohy: 1108 1.jpg 1108 2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.