ÚZSVM převedl bezúplatně pozemky obcím v okrese Chomutov a Most

18.09.2023 - Chomutov

Další 2 obce získaly od chomutovského ÚZSVM do svého vlastnictví bezúplatně několik pozemků. Tentokrát svůj majetek rozšířil Málkov v okrese Chomutov a Havraň v okrese Most.

Dohromady bylo převedeno 1 887 m2 pozemků. 

Málkovu byly převedeny 2 drobné pozemky, každý o výměře 8 m2, ležící v katastru Zelené. Jedná se o veřejně přístupné zatravněné a na sebe navazující parcely v zastavěném území obce, které bezprostředně navazují na místní komunikaci. Na části jednoho z pozemků se nachází část koryta Lideňského potoka, který je ve správě státního podniku Lesy ČR. Ty neměly žádné námitky s převodem vlastnictví na obec, protože pozemek s korytem navazuje na komunikaci včetně mostku ve vlastnictví obce.

 

O poznání větší rozlohu pozemků nově spravuje obec Havraň, které byly převedeny 2 parcely o celkové výměře 1 871 m2. Větší má rozlohu 1 537 m2 a je částečně zaplavená vodou. Z vodní hladiny vyčnívají betonové kvádry tvořící jakési ohraničení, snad původního okrasného jezírka, které je propojeno přes pozemek tvořící hráz cca 30 cm širokým kanálkem s přilehlými vodními plochami, které jsou ve vlastnictví obce. Pozemek zároveň tvoří funkční celek Havraňských rybníků. Tato místa jsou využívána veřejností jako klidová a odpočinková zóna.

 

Druhý menší pozemek je vklíněn do ploch v obecním majetku, a tvoří příjezdovou cestu k zahrádkám a rodinným domům. Na pozemku je asfaltová silnice, která je také v majetku obce.

Všechny tyto pozemky ÚZSVM v minulosti získal do svého majetku na základě souhlasného prohlášení podepsaného se Státním pozemkovým úřadem, protože pozemky nesplňovaly podmínky zákona o půdě a pro SPÚ tak nebyly potřebné

Přílohy:CV-08 - Havraň.jpgCV-08 - Havraň2.jpgCV-08 - Zelená.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.