ÚZSVM převedl fotbalistům škvárové hřiště pod hradem Hukvaldy

13.01.2021 - Frýdek-Místek

Pracoviště ÚZSVM ve Frýdku-Místku převedlo zdarma fotbalistům TJ Sokol Hukvaldy pozemek o výměře 12 455 m2 nacházející se v blízkosti centra obce a známého hradu Hukvaldy.

Původní pozemky nabyl stát v roce 1981 na základě nabídky bezplatného odevzdání majetku do vlastnictví československého státu. V roce 1984 ho tehdejší Okresní národní výbor Frýdek-Místek převedl Místnímu národnímu výboru Hukvaldy za účelem výstavby sportovního areálu. Na podzim roku 1986 bylo kolaudačním rozhodnutím povoleno užívání škvárového hřiště umístěného na pozemku. Na jaře následujícího roku převedl místní národní výbor pozemek zpět okresnímu národnímu výboru a ten pozemek v souladu s tehdy platnými právními předpisy odevzdal do trvalého bezplatného užívání Tělovýchovné jednotě Sokol Hukvaldy.

 

TJ Sokol Hukvaldy získala pozemek již v roce 2003. Protože však v dané době byly do pozemku sloučeny také části okolních původních církevních pozemků, na které později dopadal zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a Biskupství ostravsko-opavské o ně jako oprávněná osoba požádalo, muselo nejdříve dojít ke geometrickému oddělení těchto pozemků a jejich navrácení církvi.

 

Oddíl kopané založený v roce 1939 užíval vybudované škvárové hřiště od roku 1989, a to nejdříve na základě odevzdání do trvalého užívání, které se následně změnilo na tzv. výpůjčku. K rozhodnému datu 1. 1. 2003 byl tedy pozemek užíván ke sportovním účelům, a proto dle zákona přešel do vlastnictví tělovýchovné jednoty. V současné době je již pozemek zapsán v katastru nemovitostí ve prospěch tělovýchovné jednoty a dle vyjádření jejího předsedy bude i nadále sloužit jako tréninkové hřiště fotbalistům napříč generacemi od přípravky po dospělé hráče.  

Přílohy: Aktualita - foto 1 - fotbalové hřiště.jpg Aktualita - foto 2 - fotbalové hřiště.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.