ÚZSVM převedl Lesům ČR polovinu pozemku o výměře 4 031 m²

25.11.2021 - České Budějovice

Českobudějovické pracoviště ÚZSVM zdarma převedlo lesní pozemek Lesům ČR.

Pozemek původně patřil třem vlastníkům. Vzhledem k tomu, že vlastník jedné poloviny pozemku zemřel v roce 1952 a nebyl zároveň dostatečně identifikován, připadlo dědictví jako odúmrť státu. ÚZSVM tento pozemek určený k plnění funkcí lesa následně převedl Lesnímu závodu Boubín.

 

Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem – jedná se o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví) a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci.

Přílohy:cabuze 3.11.2021.png
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.