ÚZSVM převedl Moravskoslezskému kraji pozemek pod silnicí v Dětmarovicích

18.09.2023 - Ostrava

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě získal z odúmrti spoluvlastnický podíl u pozemku pod silnicí mezi Lutyní a Dětmarovicemi. Ten bezúplatně převedl vlastníkovi komunikace, Moravskoslezskému kraji.

Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/66 je na pozemku obdélníkového tvaru o výměře 155 m2, který podélně prochází silnicí a jejím ochranným pásmem. Sjednocení vlastnictví silnice a pozemku umožní kraji lepší péči a údržbu komunikace.

 

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Jde tedy o majetek po zemřelém, který nezanechal závěť a zemřel bez dědiců. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy:1056-3.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.