ÚZSVM převedl Přerovu a Kojetínu zdarma 5 pozemků

Přerov získal tři pozemky v centru města a další dva nedaleko supermarketu a hřbitova. Kojetín pak na vlastní žádost získal pozemek před bytovými domy.

Tři pozemky v centru Přerova leží ve dvorním traktu magistrátu a restaurace, která slouží jako provozovna odborného výcviku Střední školy gastronomie a služeb v Přerově. Na pozemcích leží také přístupová cesta pro zásobování provozovny a z toho důvodu měl dříve o převod zájem i Olomoucký kraj. Zástupci školy, kraje a města se dohodli, že o převod požádá právě Přerov, protože vlastní silnici, která je na parcelách vystavěna.

 

Silnice je momentálně ve špatném stavu a vyžaduje opravy. Sjednocením vlastnictví se pak celý proces renovace značně urychlí.

 

V ulici Ztracená pak byly Přerovu převedeny zdarma další dva pozemky s rozlohou 451 m2. Leží v blízkosti supermarketu a městského hřbitova. Pozemky jsou zcela zastavěny silnicí a chodníkem, převodem tak došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků a místních komunikací.

 

Další pozemek získal bezúplatně Kojetín. Parcela s rozlohou 139 m2 leží v ulici Sladovní a Kojetín o převod sám požádal. Jedná se o veřejné prostranství v okolí bytových domů, kterým je zajištěn přístup k těmto domům a v místě je chodník a veřejná zeleň. Okolní pozemky vlastní město.

Přílohy:531-2,3,4.JPGKojetín 211-4 foto1.jpgKojetín 211-4 ortofoto.jpgOrto Přerov 531-2,3,4.pngortofoto Přerov 1885-14,1887-2.jpgPřerov 1885-14 foto zákres.jpgPřerov 1887-2 foto zákres.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.