ÚZSVM převedl zdarma Frýdku-Místku cestu k bazilice

03.05.2021 - Frýdek-Místek

ÚZSVM ve Frýdku-Místku převedl bezúplatně pozemek pod stavbou místní komunikace II. třídy v hodnotě 259 640 Kč do vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.

Pozemek o výměře 1 331 m2 se nachází v městské části Frýdek a je zcela zastavěn stavbou místní komunikace II. třídy ve vlastnictví města. Část pozemku slouží k příjezdu k Bazilice Navštívení Panny Marie a Domu pokojného stáří. Na části pozemku se nachází také veřejná parkovací místa pro obyvatele přilehlých bytových domů. Převodem došlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby komunikace.

Přílohy: 567 (2).jpg 567 (3).jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.