ÚZSVM převedl zdarma městu Jirkov pozemky v areálu mateřské školy a také pozemek pod silnicí

22.06.2022 - Chomutov

ÚZSVM v Chomutově převedl zdarma městu Jirkov 3 pozemky v celkové hodnotě 509 696 Kč.

Předmětem první smlouvy byly 2 pozemky o celkové výměře 1 546 m2 ležící v katastrálním území Jirkov. Menší z pozemků o výměře 118 m2 je zcela zastavěn stavbou ve vlastnictví města, která je užívána jako Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace Mateřská škola – KLUBÍČKO. Druhý pozemek je oplocený, je upraven a využíván jako zahrada mateřské školy, která je mj. vybavena pískovištěm. Zároveň pozemek slouží jako přístupová cesta ke stavbě školky.

Prověřením nabývacích listin a majetkoprávních vztahů v minulosti bylo zjištěno, že jeden z pozemků byl v pozemkových knihách veden jako veřejný statek, tedy vždy byl evidovaný jako majetek státu, u druhého pozemku bylo v pozemkových knihách jako poslední vlastník evidované Římskokatolické děkanské obročí v Jirkově. Pozemek pak byl v roce 1950 vykoupen státem. Další písemnosti dokládající následující vývoj vlastnických vztahů nebyly v archivních fondech nalezeny.

 

Tento pozemek pak byl také součástí výzvy oprávněné osoby Římskokatolické farnosti – děkanství Jirkov o vydání dle zákona o církevních restitucích. Pozemek však církvi vydán nebyl a církevní organizace se ani neobrátila se žalobou na vydání nemovitých věcí na soud, proto mohl být pozemek po uplynutí zákonných lhůt zrealizován a převeden městu.

Druhou smlouvou převedl chomutovský ÚZSVM městu Jirkov pozemek o výměře 1 554 m2 ležící v katastrálním území Jirkov, na kterém se nachází těleso místní komunikace v majetku města, na části pozemku je zatravněná plocha se vzrostlými stromy. ÚZSVM získal tento pozemek do majetku po ukončení činnosti Okresního úřadu Chomutov.

Přílohy:CV-04 - Jirkov 2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.