ÚZSVM převedl zdarma několik pozemků obcím

12.10.2022 - Šumperk

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Šumperku převedl ve veřejném zájmu do vlastnictví obce Bludov bezúplatně jedenáct pozemků o celkové výměře 167 m2.

Pozemky se nachází v blízkosti hlavní silnice Šumperk – Zábřeh na Moravě. Jedná se o chodníky, které má obec zařazeny v pasportu místních komunikací.

 

Dále ÚZSVM převedl bezúplatně obci Bušín devět pozemků o celkové výměře 749 m2  a pozemek o výměře 59 m2 pod místní komunikací, kterou má obec zařazenou v pasportu místních komunikací.

Přílohy:foto Bušín 59m.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.