ÚZSVM převedl zdarma pozemky Agentuře ochrany přírody a krajiny

20.11.2020 - Kolín

ÚZSVM v Kolíně zdarma převedl na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky ideální třetinu dvou pozemků na Kolínsku o celkové výměře 24 762 m².

Pozemky se nachází v evropsky významné lokalitě a Přírodní rezervaci Týnecké mokřiny. Tyto pozemky jsou zároveň součástí nadregionálního biokoridoru.

 

ÚZSVM získal pozemky od Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci. Důvodem předání je veřejný zájem spočívající v úspoře finančních prostředků vynakládaných na správu a vypořádání majetku státního podniku v likvidaci.

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky v tomto zvláště chráněném území již celou řadu pozemků spravuje.  

Přílohy:aktualita - Týnec nad Labem - AOPK.ortofoto.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.