ÚZSVM převedl zdarma pozemky na Pardubicku

23.06.2022 - Pardubice

ÚZSVM v Pardubicích převedl Pardubickému kraji osm pozemků v městysu Žumberk zdarma.

Tři pozemky byly převedeny Pardubickému kraji, jelikož se na těchto pozemcích nachází silnice III. třídy, která je ve vlastnictví Pardubického kraje. Převodem pozemků ÚZSVM umožnil Pardubickému kraji lepší výkon jeho vlastnických práv.

 

Pět pozemků podél výše uvedené silnice III. třídy bylo bezúplatně převedeno do vlastnictví městysu Žumberk. Na těchto pozemcích se nachází chodníky, které jsou ve vlastnictví městysu.

 

Pozemky přešly na stát na základě zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí a ÚZSVM se ujal příslušnosti hospodaření s tímto majetkem podle zákona o majetku státu.

Celková hodnota pozemků o celkové výměře 416 m2 činila 17 660 korun.

Přílohy:Pardubický kraj a městys Žumberk získaly pozemky pod komunikací a přilehlé chodníky .JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.