ÚZSVM převzal poloviční podíl pozemků po ženě zemřelé v roce 1978

02.05.2022 - Pelhřimov

Pelhřimovské pracoviště ÚZSVM převzalo na základě usnesení soudu podíly na pozemcích po ženě zemřelé v roce 1978 v Chrudimi, které v rámci dodatečného projednání dědictví připadly do vlastnictví státu.

Tato žena dle šetření po sobě zanechala závěť, ve které část svého majetku rozdělila mezi určené dědice. Zbylý majetek připadl státu, jelikož žena neměla jiné zákonné dědice. Do dodatečného dědictví náleží pozemky v katastrálním územní Horní Cerekev. Jedná se o podíly na deseti pozemcích různého druhu.

 

Dle šetření jsou tři pozemky vedeny jako vodní plocha. Dva jsou vedeny jako rybníky, ale dle skutečnosti se o rybníky nejedná a v současné době dochází ke změně kultury. Další pozemek je koryto vodního toku, který bude převeden státnímu podniku Povodí Vltavy.

 

Dalších pět pozemků je vedeno jako zemědělský půdní fond a budou bezúplatně převedeny do správy Státního pozemkového úřadu.

 

Poslední dva pozemky jsou zastavěny tělesem krajské silnice II. třídy, a z tohoto důvodu budou bezúplatně převedeny správci komunikace - kraji Vysočina, čímž dojde ke sjednocení vlastnictví komunikace s pozemkem.

Přílohy:Foto011978.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.