ÚZSVM převzal výsledky stavebních průzkumů v areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti

18.11.2021

Záchrana jedinečné kulturní památky ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pokračuje podle plánu. V areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti byly dokončeny stavebněhistorický a stavebnětechnický průzkum. Díky těmto průzkumům získal ÚZSVM informace o aktuálním technickém stavu i dochovaných autentických prvcích a stavebním vývoji jednotlivých objektů, které se v areálu nacházejí.

S výsledky obou průzkumů ÚZSVM seznámil také Moravské zemské muzeum, v jehož spolupráci bude v části areálu bývalé věznice vybudováno důstojné Muzeum totality připomínající pohnutou historii tohoto místa. Průzkumy zároveň poslouží pro přípravu architektonické soutěže.

 

Stavebněhistorický průzkum potvrdil předpoklad, že naprostá většina konstrukcí věznice pochází z   období výstavby, tedy z let 1896 - 1897. Do stejného období jsou pak datovány i některé dveře k celám, cihlová dlažba, mříže či zachovaný kovový čistič obuvi. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že až do roku 1948 nedošlo v areálu věznice k žádným větším stavebním zásahům. Až v roce 1953 byla vybudována kanalizace a změněna dispozice jednotlivých cel, společných prostor i venkovního dvora. V období po zrušení věznice v roce 1960 započalo pozvolné chátrání. V tomto období došlo rovněž k největším ztrátám mobiliáře v interiéru.

 

Sondy na fasádě a stěnách v interiérech se zaměřily na barevné úpravy. Ukázalo se, že nejstarší barevná výmalba byla v případě vězeňských křídel s celami pravděpodobně řešena velmi jednoduše v bílém nebo šedomodrém odstínu.  Dle sond lze rovněž usuzovat, že celý areál byl při svém vzniku opatřen monochromním pískově žlutým nátěrem a jako plnivo pro vápennou omítku byl použit říční písek. To dokládá hojný výskyt nalezených schránek sladkovodních měkkýšů.

 

Součástí stavebněhistorického průzkumu bylo také provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu. Desítka sond v areálu věznice odkryla například zbytky komunikací z různých období fungování objektu, základy staveb i původní dláždění nádvoří.

 

Druhý průzkum pak detailně zdokumentoval základní stavebně technický stav nejen hlavní budovy, ale i například garáží či obvodové zdi.  Souběžně s tímto průzkumem probíhaly i další speciální diagnostické průzkumy, jako například mykologický, geologický, hydrogeologický či radonový.

 

Záchraně této jedinečné památky s pohnutou minulostí věnuje ÚZSVM velkou pozornost a dělá vše pro to, aby veškeré práce maximálně urychlil. V areálu bývalé věznice ÚZSVM vybuduje důstojné Muzeum totality a přesune do něj okresní státní zastupitelství, okresní soud a probační a mediační službu.

 

Příběhu a rekonstrukci uherskohradišťské věznice se věnuje také speciální webová stránka ÚZSVM, která je dostupná na adrese www.uzsvm.cz/vezniceuh. Návštěvníci zde naleznou nejen přehlednou časovou osu s klíčovými momenty historie i současnosti, ale také aktuální informace o rekonstrukci areálu včetně plánů do budoucna a odpovědí na nejčastější dotazy. 

Přílohy:IMG_D-103 (1)_u.jpgIMG_20180412_074459_u.jpgDSCN3620_.jpgDSCN3684_u.jpgvězniceUH.jpgPodlaha věznice UH.jpgDetail schránky sladkovodního měkkýše v maltě omítky.jpgdobový čistič bot.jpgPlán celého areálu věznice z roku 1895.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.