ÚZSVM připadl podíl na osmi pozemcích po nedostatečně identifikovaném vlastníkovi ve Stráži nad Nežárkou

26.06.2020 - Jindřichův Hradec

ÚZSVM v Jindřichově Hradci získal jako tzv. odúmrť čtvrtinový spoluvlastnický podíl osmi pozemků o celkové výměře 4 388 m² ve Stráži nad Nežárkou.

ÚZSVM získal spoluvlastnický podíl nemovitostí po muži, který zemřel již v roce 1968. Muž měl dva bratry a potomci jednoho z nich vyvolali dodatečné projednání dědického řízení, ve kterém vyšly najevo nové majetkové skutečnosti.


Onen muž zdědil podíly pozemků po svém bratrovi zesnulém o tři roky dříve. Ten byl v katastru nemovitostí původně veden jako nedostatečně identifikovaný vlastník. Potomkům třetího bratra stejně jako státu připadla celkem čtvrtina nemovitostí.


Jednalo se o sedm parcel o celkové výměře 768 m2 nacházejících se v zemědělském areálu. Osmý pozemek o výměře 3 620 m2 slouží jako obhospodařovaná orná půda. Vzhledem k tomu, že všechny pozemky jsou potřebné k zajišťování zemědělské výroby, spoluvlastnický podíl z odúmrti byl převeden Státnímu pozemkovému úřadu.

Přílohy: 671.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.