ÚZSVM prodal další pozemek v rekreační oblasti Mexiko

30.04.2021 - Teplice

Teplické pracoviště ÚZSVM prodalo další část rozděleného pozemku v rekreační oblasti města Teplice zvané Mexiko za 71 000 Kč.

Předmětem prodeje formou elektronické aukce byl pozemek o výměře 321 m2 ležící v katastrálním území Sobědruhy. Pozemek se nachází v okrajové severovýchodní nezastavěné části Teplic, je trojúhelníkového tvaru, svažitý, zatravněný a částečně porostlý náletovými křovisky, zejména šípkovými růžemi a bezinkami. Přístup na tento pozemek je po veřejné komunikaci. Podle územního plánu města se pozemek nachází v nezastavěném území, v lokalitě Mexiko s funkčním využitím plochy rekreace. U pozemku jsou dále evidovány limity ochranného pásma přírodního léčivého zdroje a ložiska hnědého uhlí.

 

Tento pozemek byl prostřednictvím elektronické aukce nabízen za nejnižší podání ve výši 71 000 Kč. O pozemek projevil zájem již v prvním kole jediný účastník, který ho získal do svého majetku potvrzením tohoto podání.

 

Před samotným prodejem byl pozemek součástí velkého pozemku o výměře 19 599 m2, který byl v katastru nemovitostí zapsán na dnes již neexistující státní podnik Rekultivační výstavba. Zaměstnanci teplického pracoviště tak nejdříve provedli majetkoprávní šetření za účelem zjištění skutečného vlastníka pozemku v minulosti. V průběhu tohoto šetření pak zjistili, že pozemek byl tvořen několika původními pozemkovými parcelami. Většina z nich byla předmětem konfiskace a následného přídělu pro československý stát – Místní národní výbor v Sobědruhách. Aby mohl být pozemek snadněji prodán, byl podle svého využití a charakteru dané oblasti rozdělen geometrickým plánem na několik menších parcel.

Přílohy: TP-03 - Sobědruhy.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.