ÚZSVM prodal lesní pozemek a zarostlý pozemek u cesty

21.11.2023 - Louny

Lounský ÚZSVM prodal ve dvou aukcích lesní pozemek a také zarostlý pozemek u cesty. Do státního rozpočtu poté odvedl více než 120 tisíc korun.

Lesní pozemek s výměrou 6 632 m2 v katastru Nečich leží ve svahu na kopci Trhlávek a je součástí většího lesního komplexu v CHKO České středohoří. ÚZSVM nabídl pozemek v aukci za vyvolávací cenu 97 220 korun. Do aukce se přihlásili dva účastníci, potřebnou kauci však složil jen jeden z nich a ten také příhozem potvrdil stanovenou cenu.

 

ÚZSVM nabyl tento pozemek jako odúmrť po ženě, která zemřela ve věku 96 let. Žena nezanechala závěť, byla rozvedená, měla však jednoho syna, který dědictví odmítl. I další v úvahu přicházející dědicové pozůstalost odmítli, proto majetek přešel na stát.

 

Další pozemek, který ÚZSVM v aukci prodal, má rozlohu 634 m2 a leží v Břvanech mimo zastavěné území obce, podél štěrkové cesty v lokálním biocentru. Protáhlá parcela je zarostlá náletovými porosty bezu a jírovce. Podle územního plánu je veden jako účelová komunikace.

 

ÚZSVM ho do svého majetku převzal po ukončení činnosti Okresního úřadu Louny.

 

Do aukce se přihlásili dva účastníci, aktivně přihodil jeden z nich. Potvrzením částky nejnižšího podání ve výši 26 600 korun se stal jeho majitelem.

Přílohy:LN-10 - Břvany.jpgLN-10 - Břvany2.jpgLN10 - Nečichy.jpgLN-10 - Nečichy.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.