ÚZSVM prodal majetek na Chomutovsku za více než 1,5 milionu korun

08.06.2021 - Chomutov

ÚZSVM v Chomutově prodal čtyři pozemky včetně stavby lehkého krytu za 1 552 320 Kč.

Přímým prodejem byly prodány dva pozemky o celkové výměře 3 409 m2 ležící v katastrálním území Vernéřov v oploceném průmyslovém areálu ve vlastnictví kupující společnosti, která za ně zaplatila 1 499 720 Kč. ÚZSVM pozemky získal od Státního pozemkového úřadu, neboť nesplňovaly podmínky zákona o půdě.

 

Ve výběrovém řízení s aukcí byl prodán pozemek o výměře 122 m2 ležící v katastrálním území Komořany u Mostu. Jedná se o rovinatý pozemek téměř obdélníkového tvaru a bez porostů, který se nachází v blízkosti průmyslových areálů. Před prodejem byl majetek zapsán na neznámého vlastníka. Zaměstnanci ÚZSVM na základě podkladů zaslaných z Katastrálního pracoviště Most, Státního pozemkového úřadu Chomutov, Státního oblastního archivu Litoměřice, Národního archivu Praha, Státního okresního archivu v Mostě, Krajského soudu v Ústí nad Labem a Magistrátu města Most zjistili, že současný pozemek je tvořen pozemkovou parcelou, která byla v roce 1945 zkonfiskována a novým vlastníkem se stal Národní výbor v Komořanech. Minimální kupní cena byla stanovena ve výši 36 600 Kč. Do výběrového řízení podal obálku jediný zájemce, který nabídl částku 41 600 Kč a stal se tak novým majitelem pozemku.

 

Menší pozemek o výměře 12 m2 nacházející se v katastrálním území Kopisty byl prodán také ve výběrovém řízení s aukcí. Pozemek je zcela zastavěn stavbou lehkého krytu, který byl v minulém století vybudován jako součást meziválečného opevnění Československa. Po 2. světové válce tato stavba postupně ztratila svůj původní význam a dnes již není využívána. ÚZSVM majetek získal od Ministerstva obrany ČR jako nepotřebný majetek. Minimální kupní cena činila 10 860 Kč. Do výběrového řízení byla podána jediná nabídka, která splnila zadané podmínky, proto se s částkou ve výši 11 000 Kč stala nabídkou vítěznou.

Přílohy: 725Kopisty.JPG 725KopistyB.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.