ÚZSVM prodal malý pozemek po bývalém Okresním ústavu národního zdraví

24.11.2022 - Nový Jičín

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně prodal malou parcelu se zajímavou historií.

Pozemek v Novém Jičíně o výměře 25 m2 tvoří předzahrádku a vstupní prostor k rodinnému domu a garáži a zároveň slouží pro parkování osobního automobilu. Vzhledem k této skutečnosti byl tedy nabídnut ke koupi vlastníkům této nemovitosti.

 

Malá parcela připadla do vlastnictví státu v roce 1945 na základě Benešových dekretů. Podle výměru ministerstva průmyslu k ní poté nabyl vlastnické právo národní podnik Tonak. Ten ho následně předal do správy zdejšímu Okresnímu ústavu národního zdraví (OÚNZu). V roce 1991 byl ale OÚNZ zrušen. Teprve po zjištění, že pozemek nebyl předmětem následné delimitace a žádná organizační složka státu s ním nehospodaří ho nabyl ÚZSVM.

 

Kupní cena 38 000 Kč navýšila státní rozpočet.

 

K přímému prodeji přistupuje ÚZSVM v souladu s platnou právní úpravou v případech, kdy jsou rozdílné vlastnické vztahy k budově a pozemku nebo se například jedná o pozemky, z nichž je jediný možný přístup do sousedící nemovitosti. Primárním cílem je sjednocení vlastnických režimů tak, aby nemovitou věc vlastnil pouze jeden subjekt.

 

Přílohy:Foto NJ-HP.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.