ÚZSVM prodal na Litoměřicku pozemky zapsané na neznámé vlastníky a neexistující státní subjekty

06.04.2021 - Litoměřice

Litoměřické pracoviště ÚZSVM prošetřilo nemovitosti v minulosti zapsané v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka a neexistující státní organizace a jejich následným prodejem pak odvedlo do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 224 741 Kč.

V prvním kole elektronické aukce se podařilo prodat dva pozemky ležící v katastrálním území Mlékojedy u Litoměřic. Pozemky o celkové výměře 278 m2 se nacházejí v okrajové části katastrálního území, jsou veřejně přístupné, zatravněné a porostlé náletovými rostlinami. V územním plánu obce Mlékojedy jsou vedeny v plochách veřejného prostranství, veřejná zeleň. Původně byly součástí větších pozemků zapsaných na neznámého vlastníka. Jedna z původních pozemkových parcel byla dříve zapsána na obec Mlékojedy. Obec se však o vlastnictví v zákonné lhůtě nepřihlásila, ani nepodala soudní žalobu, proto se na základě zákona stal jejím vlastníkem stát. Druhá pozemková parcela byla v minulosti předmětem konfiskace a byla následně předána do správy Místnímu národního výboru v Mlékojedech. Později pak pozemek přešel do správy Strojní a traktorové stanice n. p. Roudnice nad Labem, ale hospodářské smlouvy nikdy nebyly předloženy k zápisu do katastru nemovitostí. Jednalo se tak o majetek státu, se kterým nehospodařila žádná organizační složka, a proto pozemky převzal ÚZSVM. Tyto pozemky byly v elektronické aukci nabízeny za nejnižší podání ve výši 25 780 Kč. Do aukce se přihlásili čtyři účastníci, z nichž dva učinili celkem šest příhozů a zvýšili kupní cenu na vítězných 30 500 Kč.

 

Další prodaný pozemek leží v katastrálním území Úštěk a jeho rozloha činí 156 m2. Jedná se o zatravněný a z části keři zarostlý pozemek vedle silnice ve městě Úštěk. Při prověřování majetkoprávních vztahů v minulosti zaměstnanci ÚZSVM zjistili, že dnešní pozemek vznikl z části původní pozemkové parcely, která se stala předmětem konfiskace. Pozemek již nebyl dále přidělen. ÚZSVM prodal tento pozemek ve druhém kole elektronické aukce jedinému zájemci za cenu o jednu korunu vyšší, než bylo stanoveno nejnižší podání, a to za 33 111 Kč.

 

Pozemek ležící v katastrálním území Teplá u Třebenic byl také původně zapsán na neznámého vlastníka a v minulosti byl součástí většího pozemku o celkové výměře 4 066 m2. V minulosti byl tvořen pozemkovou parcelou zapsanou v pozemkové knize jako veřejný statek, jednalo se tak o národní majetek československého státu. Celý pozemek tvoří převážnou částí koryto vodního toku Modla, který je ve správě státního podniku Povodí Ohře. Proto byl pozemek rozdělen na vodní tok a ten následně předán státnímu podniku. Zbylá část pozemku, na níž se dnes nachází již pouze zeleň náletového charakteru, byla nabídnuta veřejnosti k prodeji prostřednictvím elektronické aukce. O pozemek o výměře 488 m2 projevil zájem hned v prvním kole jediný účastník, který ho získal za nejnižší podání ve výši 7 630 Kč.

 

Poslední pozemek byl původně zapsán v katastru nemovitostí na stání podnik Obnova, státní podnik Teplice, v likvidaci. Jedná se o veřejně přístupný pozemek o výměře 545 m2 ležící v katastrálním území Mlékojedy u Litoměřic, v okrajové části obce. Nejdříve byl nabídnut v jednom kole výběrového řízení s aukcí, následně byl prodej zveřejněn v elektronické aukci a byl o něj velký zájem. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 90 570 Kč. Do aukce se přihlásilo osm účastníků, přičemž samotné aukce se zúčastnilo sedm z nich. V průběhu aukce padlo 59 příhozů, největší boj nastal před koncem a po plánovaném termínu ukončení aukce. Nakonec byla aukce ukončena 21 minut po plánovaném ukončení a vítěz aukce získal pozemek za kupní cenu ve výši 153 500 Kč.

Přílohy: LT-02 - Mlékojedy u Litoměřic - 54-1, 58-2.jpg LT-02 - Úštěk.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.