ÚZSVM prodal náhon k bývalému mlýnu Podčejk

15.12.2020 - Mladá Boleslav

Pracoviště ÚZSVM v Mladé Boleslavi prodalo tři pozemky o výměře 1 330 m² v katastrálním území Strenice za kupní cenu 28 000 Kč.

Pozemky sloužily jako náhon přivádějící vodu ze Strenického potoka. Část pozemků se pak nachází přímo pod budovou bývalého mlýna Podčejk. Tímto prodejem vlastníkům stavby a přilehlých pozemků došlo ke sjednocení vlastnictví.

Pozemky byly v katastru nemovitostí vedeny na neexistující subjekt Agrostav, společný podnik v Mnichově Hradišti. ÚZSVM převzal tyto pozemky z Mapy majetku státu jako majetek České republiky, s nímž nehospodaří žádná organizační složka státu ani státní organizace.

 

Mapa majetku státu představuje zcela jedinečný projekt ÚZSVM vytvořený vlastními zaměstnanci, v němž byly poprvé v historii zmapovány všechny státní nemovitosti v katastru nemovitostí. Podobný přehled před rokem 2015 nikdo nezpracoval a stát tak neměl souhrnné informace o nemovitostech ve svém vlastnictví. Tato inventura analyzuje nemovitosti státu z mnoha pohledů – například podle druhu, teritoria a jednotlivých státních subjektů.

Přílohy: Strenice 1.png
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.