ÚZSVM prodal nemovitosti v rodišti prvorepublikového ministra spravedlnosti

10.05.2022 - Kolín

Kolínské pracoviště ÚZSVM prodalo v elektronických aukcích tři rodinné domky a garáž s přístavbou tělocvičny, včetně stavebních pozemků o celkové výměře 688 m2, vše v Kamenné Lhotě, za celkovou kupní cenu 1 994 000 Kč.

Nemovitosti se nacházejí na okraji Kamenné Lhoty, která je částí obce Čestín v okrese Kutná Hora. Tato lokalita uprostřed lesů kdysi náležela k loveckému zámečku, který byl v 50. letech minulého století přestavěn na učňovskou školu, a ta byla v roce 2001 zbourána.

 

Stavební parcely vznikly z pozemků, které přešly do vlastnictví státu na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství v roce 1948 a rozhodnutím Okresního pozemkového úřadu v Kutné Hoře z roku 1999. Nemovitosti nebyly vydány oprávněné osobě, která uplatnila restituční nárok na majetek bývalého velkostatku.

 

Montované domky typu Okál (dvě podlaží, technické zázemí s garáží a obytná část) byly postaveny v 70. letech minulého století pro zaměstnance tehdejšího lesnického odborného učiliště a následně je užívali zaměstnanci bývalého dětského výchovného ústavu. V době prodeje byl užíván pouze jeden domek.

 

ÚZSVM převzal tento nepotřebný majetek od Výchovného ústavu Kutná Hora podle zákona o majetku státu. V souladu se zákonem byl majetek prověřen a nabídnut jiným organizačním složkám státu, které však neprojevily zájem.

 

Majetek byl nabídnut k prodeji prostřednictvím elektronického aukčního systému, a to vyhlášením samostatné elektronické aukce na každý objekt.

 

Do první aukce se přihlásili 3 zájemci. Stanovenou kauci zaplatil v termínu pouze jeden, který se zúčastnil aukce a učinil 1 příhoz ve výši nejnižšího podání. Majetek byl prodán za cenu 313 000 Kč. Do druhé aukce se přihlásili 3 zájemci. Stanovenou kauci zaplatil v termínu pouze jeden, který se zúčastnil aukce a učinil 1 příhoz ve výši nejnižšího podání. Majetek byl prodán za cenu 503 000 Kč. Do třetí aukce se přihlásili 4 zájemci. Stanovenou kauci zaplatili v termínu pouze tři, kteří se zúčastnil aukce. Minimální cena byla stanovena na 321 000 Kč. Po 23 příhozech a prodloužené době trvání aukce o 12 minut byl majetek prodán za cenu 440 000 Kč. Do čtvrté aukce se přihlásili 2 zájemci, kteří zaplatili stanovenou kauci a zúčastnili se aukce. Minimální cena byla stanovena na 653 000 Kč. Po 18 příhozech a prodloužené době trvání aukce o 18 minut byl majetek prodán za cenu 738 000 Kč. Kupní smlouvy byly schváleny Ministerstvem financí a zaplacené kupní ceny se staly příjmem státního rozpočtu.

 

Významným rodákem Kamenné Lhoty byl JUDr. František Soukup, český sociálně-demokratický politik, novinář a publicista.  Na počátku existence československého státu zastával post ministra spravedlnosti.

Přílohy:Foto - stavba_220225.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.