ÚZSVM prodal podíl na majetku v Dlouhé Loučce za více než 240 tisíc Kč

08.06.2021 - Olomouc

Na základě dědického řízení získal ÚZSVM v Olomouci čtvrtinový podíl na majetku v Dlouhé Loučce a prodal ho přímým prodejem jeho spoluvlastníkovi za 242 000 Kč.

Jednalo se o majetkový podíl na čtyřech pozemcích. Na dvou z nich stojí rodinný dům o velikosti 5+1 a stodola. Rodinný dům je rozdělen na dvě samostatné části a každá má vlastní vstup. Tento majetek připadl ÚZSVM jako odúmrť.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy: 707a.JPG 707b.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.