ÚZSVM prodal podíl na třech pozemcích v Bánově

30.04.2021 - Uherské Hradiště

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti prodal podíl o velikosti 6/483 na třech pozemcích v katastrálním území Bánov za 19 000 Kč.

Pozemky se prodaly hned v prvním kole elektronické aukce a získala je Společnost singularistů v Bánově, která tak navýšila svůj stávající spoluvlastnický podíl na těchto nemovitostech. Dle územně plánovací dokumentace jsou pozemky určeny jako plochy krajinné zeleně a plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu. Pozemky se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, přičemž vlastník musí dodržovat povinnosti stanovené zákonem o ochraně přírody a krajiny. Na pozemcích se nachází stavba seníku a útulny ve vlastnictví tohoto spolku a další drobné stavby a listnaté stromy a keře.

 

ÚZSVM převzal tyto podíly na pozemcích od Státního pozemkového úřadu.

Přílohy: Bánov 1.jpg Bánov 3.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.