ÚZSVM prodal pozemek z Mapy majetku státu v Litovli

03.05.2021 - Olomouc

ÚZSVM v Olomouci prodal přímým prodejem majiteli rodinného domu pozemek pod stavbou v Litovli za 23 000 Kč, který získal z Mapy majetku státu.

Státní podnik Služby Litovel koupil v roce 1989 rodinný dům s pozemky. Z kopie mapy bývalého pozemkového katastru bylo zjištěno, že na pozemku stála původně kolna. Státní podnik na tomto místě plánoval dílnu pro Státní technickou kontrolu. Nová stavba byla zkolaudována v roce 1990.  

 

Jak pozemek, tak dílna zůstaly zapsané na státní podnik, a to i poté, kdy tento podnik v roce 1993 zanikl. Následným šetřením ÚZSVM zjistil, že stavba je ve vlastnictví kupujícího. Aby mohlo dojít k prodeji pozemku, musel být nejprve napraven chybný zápis v katastru nemovitostí ke stavbě dílny.

 

Následným převodem pozemku došlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby.

Přílohy: DSC00001.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.