ÚZSVM prodal pozemky Žirovnicím

26.06.2020 - Pelhřimov

ÚZSVM v Pelhřimově prodal městu tří pozemky v katastrálním území Žirovnice.

Prodané pozemky jsou pro město Žirovnice strategicky důležité z důvodu, že tvoří funkční celek s pozemky ve vlastnictví města. Město převedené pozemky na své náklady dlouhodobě udržuje a do budoucna plánuje provést revitalizaci prostranství sídliště, která předpokládá provedení úprav chodníků, parkovišť, komunikací a zeleně a dotkne se i těchto pozemků.


Prodejem došlo ke sjednocení právního stavu se skutečným užíváním pozemků, jako veřejného prostranství.

Přílohy: 679 (1).JPG 679 (2).jpg 679 (3).JPG 679 (4).JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.