ÚZSVM prodal travnatý pozemek v Drahotuších

10.09.2021 - Přerov

Pracoviště ÚZSVM v Přerově prodalo pozemek o výměře 263 m² v Drahotuších, místní část města Hranice, vlastníkovi navazujících pozemků za kupní cenu 46 000 Kč.

Pozemek se nachází v blízkosti průmyslového areálu stavebnin v nezastavěné části obce. Jedná se o zatravněný pozemek u krajské silnice. Pozemek má původ v majetku mešní nadace v Drahotuších. Na základě výměrů Okresního národního výboru v Hranicích z let 1949 a 1950 majetek vykoupil Okresní národní výbor v Hranicích. Římskokatolická farnost v roce 2013 sice požádala o vydání, ale ve výzvě církve nebyly doloženy skutečnosti osvědčující některou z podmínek zákona. Po upřesnění bylo od zástupce farnosti, Arcibiskupství olomouckého, sděleno, že o vydání pozemku nemá dále zájem.

 

Přímý prodej pozemku byl doporučen z důvodu, že pozemek je ve funkčním celku s pozemky kupujícího a jeho prodejem došlo ke sjednocení vlastnictví. Pozemek je netypického tvaru, který z části obklopuje právě pozemky vlastníka navazujícího areálu. Prodejem tohoto pozemku byl kupujícímu umožněn přístup k budově v jeho vlastnictví.

Přílohy: 1100.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.