ÚZSVM prodal tři pozemky v Šenově u Ostravy za 430 tisíc Kč

20.11.2020 - Frýdek-Místek

Pracoviště ÚZSVM ve Frýdku-Místku prodalo tři pozemky o výměře více než 800 m² ve městě Šenov v blízkosti ulic Hlavní a Ostravská za 430 000 Kč.

Kupujícím byla společnost s ručením omezeným zabývající se především prodejem pneumatik, která již vlastní v tomto areálu další pozemky a stavby.

 

Pozemky vznikly v minulosti z velkého množství parcel, které stát získal zejména na základě kupních smluv uzavřených s fyzickými osobami, ale také již o několik desítek let dříve na základě dekretu prezidenta republiky v roce 1945. Kupní smlouvy byly uzavírány především v 70. letech za účelem výstavby objízdné trasy.

 

Na začátku tohoto tisíciletí bylo speciálním stavebním úřadem povoleno napojení pozemků na přilehlou silnici. V rámci tohoto napojení byla na dvou pozemcích umístěna rozsáhlá zpevněná plocha ze zámkové dlažby, která se stala vlastnictvím investora stavby, který je v letošním roce získal na základě kupní smlouvy schválené Ministerstvem financí.

ÚZSVM získal tyto pozemky v roce 2018 od Ředitelství silnic a dálnic ČR, pro které byly nepotřebné. Protože o pozemky neprojevila zájem žádná organizační složka státu a ani ÚZSVM je nepotřeboval pro svou činnost, mohlo dojít k jejich prodeji.

Přílohy:3402_9.png3402_26.png
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.