ÚZSVM prodal Ústeckému Kraji za necelých půl milionu korun pozemek v Litoměřicích

29.06.2020 - Litoměřice

ÚZSVM v Ústí nad Labem prodal Ústeckému Kraji formou přímého prodeje za kupní cenu 486 235 Kč pozemek o výměře 417 m² ležící v Litoměřicích.

Jedná se o pozemek v západní části města Litoměřice přibližně 120 m východně od železniční zastávky „Litoměřice Cihelna“. O převod tohoto pozemku požádal Ústecký kraj jakožto investor veřejně prospěšné stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“ pro výstavbu nových garáží jako náhradu za stávající demolované garáže. Jedná se o tzv. litoměřický „obchvat", který rychleji odbaví projíždějící automobily a má litoměřickému centru odlehčit od aut. V rámci této veřejně prospěšné stavby jsou navrženy desítky garážových stání. Stavba je financována z evropských fondů a z části z vlastního rozpočtu Ústeckého kraje.


Prodávaný pozemek vznikl z původního pozemku o výměře 1 022 m2, který byl v katastru nemovitostí evidovaný na neznámého vlastníka. Během zjišťování nabývacích titulů pracovníci ÚZSVM oslovili Katastrální pracoviště Litoměřice, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní pozemkový úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Z následného šetření nakonec vyplynulo, že pozemek vznikl z části pozemku ve vlastnictví Čížkovické cementárny a vápenice, n.p.. Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo, že se jedná o dohledaný majetek státu, který je v souladu se zákonem v majetku ÚZSVM. Na části původního pozemku zároveň leží sportoviště využívané obyvateli přilehlého sídliště. Z toho důvodu došlo na základě geometrického plánu k oddělení části pozemku, který byl potřeba pro stavbu veřejně prospěšné stavby.


Přílohy: 847.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.