ÚZSVM prodal v elektronické aukci osm pozemků na Mladoboleslavsku

09.08.2021 - Mladá Boleslav

ÚZSVM v Mladé Boleslavi prodal v elektronické aukci celkem 8 pozemků o celkové výměře 8 930 m2 na rozhraní obcí Dolní Slivno a Kropáčova Vrutice za 355 550 Kč.

ÚZSVM získal majetek, který v minulosti tvořil z části zemědělský areál, usnesením Okresního soudu Mladá Boleslav jako odúmrť.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy: areál Rokoský 244 - ISMS.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.