ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení pozemek s bunkrem

17.01.2020 - Mladá Boleslav

Mladoboleslavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v prvním kole výběrového řízení s následnou aukcí stavební parcelu o výměře 32 m2, jejíž součástí je stavba nefunkčního stálého lehkého opevnění železobetonové konstrukce vybudovaná v rámci rozšířeného vojenského prostoru Milovice ve třicátých letech 20. století.

Objekt přístupný pouze přes pozemky jiných vlastníků je tvořený schodištěm, úzkou chodbou, hlavní místností s čelní a boční střílnou a je bez inženýrských sítí. Nemovitost získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu Mladá Boleslav jako tzv. odúmrť. Kupní cena ve výši 23 123 Kč byla odvedena do státního rozpočtu.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.
Přílohy: Bunkr 1.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.