ÚZSVM prodal za 29 tisíc pozemek v Kopřivnici

29.07.2020 - Nový Jičín

ÚZSVM v Novém Jičíně se vypořádal se souborem pozemků, které původně sloužily jako mateřská škola spolu se zahradou pro předškolní děti zaměstnanců Tatra, s.p.

Pozemky se nacházejí v blízkosti centra města Kopřivnice v komplexu školních zařízení. V roce 2018 byl nejprve odprodán pozemek pod budovou občanské vybavenosti spoluvlastníkům této budovy spolu s pozemkem, který slouží jako přístup k zadní části tohoto objektu, kdy tito majitelé měli pozemky ÚZSVM pronajaté již od roku 2002. Následně v roce 2019 byly pozemky za touto budovou prodány ve výběrovém řízení. Z celého souboru zůstala ÚZSVM nevypořádána pouze přístupová komunikace k odkoupeným pozemkům. Aby nedošlo ke zvýhodnění nějaké strany, bylo dohodnuto, že tento pozemek jim bude odprodán formou přímého prodeje za kupní cenu 29 000 Kč do podílového spoluvlastnictví. S tímto řešením obě kupní strany souhlasily, a tak mohlo dojít k prodeji této přístupové komunikace.


Pozemky připadly do vlastnictví státu v sedmdesátých letech minulého století na základě rozhodnutí o vyvlastnění. ÚZSVM měl pozemky ve vlastnictví po zániku okresních úřadů.


Přílohy: 972a.jpg 972b.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.