ÚZSVM prodal za 3,5 milionu Kč spoluvlastnický podíl k pozemkům a stavbě rodinného domu v Hradci Králové

14.09.2020 - Hradec Králové

ÚZSVM v Hradci Králové prodal formou elektronické aukce za kupní cenu 3 500 000 Kč spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemkům a stavbě rodinného domu v Hradci Králové, který stát nabyl jako odúmrť.

Samostatně stojící dům byl postaven přibližně v roce 1939. Je podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a částečně stavebně upravené podkroví.  V domě se nachází dva prostory samostatně užívané jako byty.

 

O koupi spoluvlastnického podílu projevil zájem spoluvlastník majetku. I přesto, že v době prodeje mohl využít předkupní právo, zúčastnil se aukce a nakonec jako jediný zájemce spoluvlastnický podíl od ÚZSVM koupil.

 

Sjednotil si tak vlastnictví k majetku a v současné době mu již nic nebrání v tom, aby mohl dům rekonstruovat a celý užívat.

Přílohy: 1128.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.