ÚZSVM prodal za více než 300 tisíc Kč garáže v Chomutově

26.06.2020 - Chomutov

ÚZSVM v Chomutově prodal formou přímého prodeje za kupní cenu 318 360 Kč stavby garáží v Chomutově.

Jedná se o čtyři řadové garáže na pozemcích ve vlastnictví jiného vlastníka. Před prodejem byly prověřovány nabývací tituly. Šetřením bylo zjištěno, že pozemky vznikly z původní pozemkové parcely a v roce 1932 zde byly postaveny garáže. V archivních fondech pak byla dohledána konfiskační karta z roku 1947 na majetek původního vlastníka. Na základě této skutečnosti byl v roce 1952 proveden zápis v pozemkové knize, kterým vložilo vlastnické právo na Československý stát – správu Okresního národního výboru v Chomutově. Následně byly pozemky v roce 1989 tehdejším Okresním národním výborem Chomutov převedeny na zřízenou organizaci Veros, státní podnik, Chomutov. V roce 1991 byly v rámci veřejné dražby provozní jednotky – Společné televizní antény, Chomutov, pozemky pod garážemi bez staveb garáží prodány fyzické osobě. O převodu staveb ze státu na jiného vlastníka nebyla v archivních fondech dohledána žádná dokladová dokumentace. Zůstaly tak ve vlastnictví státu.


Přílohy: CV-05 - Chomutov I garáže.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.