ÚZSVM provedl doslova detektivní dohledávání minulosti pozemku

24.11.2022 - Chomutov

Před prodejem malého pozemku Mostu musel chomutovský ÚZSVM zjistit jeho skutečného vlastníka. Nebylo to vůbec jednoduché, proběhlo doslova detektivní pátrání.

Pozemek v Janově u Litvínova o velikosti 11 m2 zasahuje do oplocené zahrady. Ta navazuje na rodinný dům, který je ve vlastnictví města. To parcelu od ÚZSVM za 2 462 korun koupilo.

Původně šlo o část jiného, 291 m2 velkého pozemku, který byl zapsán na neznámého vlastníka. Před samotným prodejem bylo nutné prověřit majetková práva.

 

Ve snaze dohledat skutečného vlastníka tak pracovníci ÚZSVM v Chomutově obeslali velké množství institucí, například Katastrální úřad v Mostě, Státní pozemkový úřad Chomutov, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, v Mostě a Státní oblastní archiv v Praze, také Národní archiv Praha, Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Krajský soud Ústí nad Labem, Městský soud v Praze, Palivový kombinát Ústí a také Lesy ČR.

Z nasbíraných informací pak utvořili mapu složitých vlastnických vztahů – pozemek byl tvořen z částí několika původních parcel.

 

Jedna parcela jako veřejný statek patřila státu.

 

Druhá byla v pozemkové knize vedena od roku 1956 na Československý stát – Krajskou správu lesů Ústí nad Labem v Teplicích. Státní podnik Lesy ČR v archivech nedohledal žádný přepis parcely, i v tomto případě tedy jde o majetek státu.

 

Nejsložitější osud měla třetí část původního pozemku. Ta byla předmětem dohody o převodu z roku 1956 mezi Místním národním výborem Janov a těžební organizací Severočeský hnědouhelný revír, důl Rudý sever, národní podnik v Hamru. Ten se v roce 1963 stal současní národního podniku Doly Vítězného února v Záluží a ten byl dále podřízen odborovému ředitelství Severočeských uhelných dolů.

 

Tento subjekt byl ale v roce 1975 zrušen bez likvidace, jeho majetek převzal v roce 1976 nově zřízený koncern Severočeské hnědouhelné doly Most. I tento koncern byl v roce 1988 zrušen a téhož roku zřízen pod stejným jménem jako státní podnik. A i tento byl následně, v roce 1992, zlikvidován a vymazán z obchodního rejstříku.

 

Majetky těchto postupně slučovaných podniků byly dále převedeny na státní podnik Doly a úpravny Komořany a následně na státní podnik Palivový kombinát Ústí. Pozemek, který byl předmětem tohoto nelehkého dohledávání, však nebyl do tohoto vlastnictví zahrnut.

 

Výsledek této mravenčí práce tedy je, že jde o dohledaný majetek státu a příslušný s ním hospodařit je tedy ÚZSVM. Úřad následně danou 291 m2 velkou parcelu rozdělil na několik částí a předmětnou zatravněnou 11 m2 velkou plochu prodal městu Most.

Přílohy:CV-10 - Janov u Litvínova.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.