ÚZSVM řeší majetek po zemřelém, který byl cizím státním občanem

20.07.2021 - Trutnov

Pracoviště ÚZSVM v Trutnově se muselo postarat o majetek, který stát získal jako tzv. odúmrť po cizinci.

Zemřelý byl totiž v době smrti státním občanem Spolkové republiky Německo. V té době však dlouhodobě pobýval na území České republiky, proto byl příslušný rozhodovat o dědictví soud na našem území. Jednalo se o majetek v čisté hodnotě 337 934 Kč.

 

Majetek tvořily nejen osobní věci zemřelého, ale také automobil značky Lexus s německou registrační značkou. Ten byl od smrti původního majitele zaparkován v areálu nemocnice v Trutnově. Veškeré osobní doklady i doklady k automobilu jsou vydány v německém jazyce. ÚZSVM má navíc také k dispozici pouze část potřebných dokladů k evidenci automobilu v zahraničí. Proto je nutné ještě pokračovat v jednání nejen s dalšími českými úřady, ale i s německou stranou.

 

Nebude-li o automobil zájem ze strany státních institucí, nabídneme jej k prodeji veřejnosti v elektronickém aukčním systému.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy: 815.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.