ÚZSVM řešil kuriózní případ nedostatečně identifikovaného vlastníka

13.01.2022 - Příbram

Pracoviště ÚZSVM v Příbrami přijalo prostřednictvím elektronické pošty podnět k prošetření užívání cizího majetku bez nájemní smlouvy. Na dvou pozemcích vedených v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky došlo k neoprávněnému užívání.

K nepovoleným stavebním úpravám byla dokonce povolána i Policie České republiky, aby celou věc prošetřila a zjistila, kdo konkrétně stavební činnost provádí. Jednalo se o pionýrský tábor, který zde prováděl terénní úpravy pro výstavbu toalet.

 

Pozemky se nacházejí v těsné blízkosti CHKO Brdy a nedaleko evropsky významné lokality Louky u Drahlína, kde se mimo jiné hojně vyskytuje populace vzácného modráska bahenního a modráska očkovaného. V katastru nemovitostí byly tyto pozemky vedeny jako trvalý travní porost.

 

Po obdržení podnětu ÚZSVM začal celou věc prošetřovat. Oslovil několik institucí, které pomohly dohledat dědice pozemků, a podal k soudu žádost o dodatečné projednání dědictví. ÚZSVM tímto vypátral identitu dalších nedostatečně identifikovaných vlastníků a zároveň tak pomohl ochránit jejich majetek. Zástupci pionýrského tábora úpravy v terénu odstranili.

Přílohy:Pozemek-496.12-a.jpgPozemek 496.1-a kopie.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.