ÚZSVM se podařilo snížit počet bezprizorních státních nemovitostí za pět let o více než 73 procent

08.09.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal od roku 2015 do poloviny roku 2020 snížit počet nemovitostí zapsaných na nedohledané a zaniklé státní subjekty o více než 73 % (tj. o 6 729 nemovitostí). Zároveň se podařilo snížit počet nedohledaných a zaniklých subjektů o 66 % (tj. o 850 subjektů). Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami.

„Pomáháme obcím a krajům s bezprizorními nemovitostmi, kvůli kterým nemohou stavět cyklostezky a další potřebnou infrastrukturu. Prověřování vlastnických práv k bezprizornímu státnímu majetku je velmi časově a odborně náročný proces. Potřebné údaje musíme často vyhledávat v pozemkových knihách nebo archivech. Jsem proto velmi ráda, že se nám za pět let podařilo snížit počet bezprizorních nemovitostí o téměř tři čtvrtiny,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

 

V případě zaniklých státních subjektů ÚZSVM prověřuje, zda mají právního nástupce. Pokud ano, ÚZSVM je vyzve k nápravě zápisu v katastru nemovitostí. V případě, že neexistuje právní nástupce, umožňuje zákon o majetku státu přepsat bezprizorní státní nemovitosti na ÚZSVM. Počet nemovitostí zapsaných na státní instituce v konkurzu či likvidaci se snížil o 8 258 položek (tj. o 50,4 %). U těchto nemovitostí je podstatná aktivita správce konkursní podstaty nebo likvidátora.

 

 

Úspěšné příklady vyřešeného majetku v roce 2020:

  • Díky ÚZSVM ve Znojmě získala obec Lančov pozemek o výměře 747 m², na kterém se nachází hřbitov a stavba márnice v majetku obce. ÚZSVM ho získal po zaniklém místním národním výboru.
  • ÚZSVM v Náchodě převzal do svého majetku pozemek o výměře 484 m² po zaniklém státním podniku Rubena s.p. poblíž Lhoty pod Hořičkami. Tento státní podnik byl rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu zrušen bez likvidace a v roce 1999 byl vymazán z obchodního rejstříku. Pozemek nebyl uveden ani v privatizačním projektu ani v soupisu majetku určeného k privatizaci.
  • ÚZSVM v Pardubicích převzal do majetku pozemky o celkové výměře 5 866 m² v katastrálním území Skuteč v lokalitě bývalého lomu Leštinka I. – Zvěřinov. Poslední vlastník pozemků byl Českomoravský průmysl kamene, s.p. “v likvidaci“, který byl vymazán z obchodního rejstříku dne 19. 11. 2004 po skončení konkurzu.
  • ÚZSVM v Novém Jičíně zdarma převedl na obec Jistebník pozemek o výměře 623 m², který byl dříve majetkem Místního národního výboru Jistebník. Na pozemku je umístěno těleso veřejně přístupné místní komunikace, které je ve vlastnictví obce.
  • Benešovské pracoviště ÚZSVM převzalo do svého majetku pozemek o výměře 1 325 m², který byl v katastru nemovitostí zapsán na Nářadí, národní podnik Praha, který po roce 1970 zavedl jako nové obchodní jméno i chráněnou značku NAREX. Jedná se o umělý náhon pro bývalý mlýn U Racků, který patřil známé mlynářské rodině Párisů.

Mapa majetku státu také ukázala strukturu vlastnictví státního majetku. K 1. červenci 2020 bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 951 subjektů hospodařících s přibližně 1,51 miliony státních nemovitostí, které tvoří 1 464 991 pozemků o celkové výměře 1,8 milionu hektarů, 40 936 staveb a 792 jednotek (bytových a nebytových). Nejvíce nemovitostí státu spravuje Státní pozemkový úřad (472 751 nemovitostí, což představuje více než 31% podíl na státních nemovitostech). Druhý nejvyšší počet nemovitostí, a to 470 369, je evidován na Lesy ČR (více než 31% podíl na státních nemovitostech). Třetí jsou pak státní podniky Povodí, které dohromady hospodaří se 142 238 nemovitostmi (téměř 10% podíl na státních nemovitostech). Následuje Ředitelství silnic a dálnic s 102 633 nemovitostmi (téměř 7% podíl na státních nemovitostech). ÚZSVM spravuje celkem 93 596 nemovitostí a má více než 6% podíl na státním majetku. Nejvíce státních nemovitostí, a to 251 298, se nachází v Jihomoravském kraji, následuje kraj Moravskoslezský s 235 069 položkami, Plzeňský s 223 281 položkami a Královehradecký kraj, v němž se nachází 223 043 nemovitostí.

 

 

 

 

 

 

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.