ÚZSVM se podařilo vyřešit dalšího neznámého vlastníka zemědělské půdy na Jičínsku

21.07.2021 - Jičín

ÚZSVM v Jičíně vyřešil další majetek neznámého vlastníka. Tentokrát se jednalo o majetek po bývalém Svazu české mládeže v Kovači. Svaz české mládeže byl jednou ze čtyř jednotných národních organizací mládeže založených na území Československa po roce 1945. Šetřením se podařilo zjistit, že se jedná o majetek, který přešel do vlastnictví státu.

Jedná se o pozemkovou parcelu charakteru travního porostu v katastrálním území a obci Kovač o výměře 17 654 m2. Obec Kovač je situována 9 km jihovýchodně od Jičína a 10 km západně od Hořic.

 

ÚZSVM po provedeném šetření majetku zapsaného na nedostatečně identifikovaného vlastníka zajistil zápis pozemku do vlastnictví státu. Stát se stal vlastníkem již na základě ústavního zákona o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky.

 

Jelikož se jedná o zemědělský pozemek, byl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona       o majetku státu přednostně nabídnut Státnímu pozemkovému úřadu, který nabídku převzetí do své příslušnosti hospodařit přijal a pozemek mu bude v nejbližší době předán.

Přílohy: Foto Kovač 2021 niv.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.