ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků pod říčkami

25.01.2023 - Šumperk

Šumperský ÚZSVM převedl čtyři pozemky v Ondřejovicích a Damašově tvořící koryta vodních toků do správy Lesů ČR. Říčky přivádí vodu do zrekonstruované soustavy rybníků.

Pozemky na Jesenicku jsou součástí vodních toků Bělá na území Damašova a říčky Javorné, tekoucí na území Ondřejovic v Jeseníkách na Zlatohorsku v česko-polském pohraničí.

 

Říčka Javorná byla v polovině 19. století využívána k naplňování vodních děl, která sloužila jako zásobárna vody pro provoz železáren ve stejnojmenném údolí a ke zbudování soustavy chovných rybníků.  Po 2. světové válce a konfiskaci majetku původním majitelům rybníky chátraly. K částečné obnově pak docházelo od 60. let 20. století. V současné době je zrekonstruována soustava 4 rybníků ve správě Lesů ČR.

 

Vodní tok plní ekologicko-stabilizační funkci, kterou je nezbytné zachovávat zejména při odstraňování povodňových škod a obnovení průtoku koryta. Převodem pozemků správci vodního toku je tak zajištěna řádná údržba koryta. V případě, kdy se zvedne hladina vody a je nutní regulace či oprava koryta, pak také bezproblémový přístup k místu.

 

Pozemky Úřad nabyl jako nepotřebný majetek od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Přílohy:foto Domašov.JPGortofoto  Domašov.jpgfoto Ondřejovice.jpgortofoto Ondřejovice.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.