ÚZSVM uhájil státu téměř 227 milionů korun

16.10.2020 - v hlavním městě Praze

Právní zástupci ÚZSVM v Praze uhájili státu 226 959 068 Kč ve sporu o náhradu majetkové a nemajetkové újmy.

V prvním stupni ve věci rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 2 a žalobu zamítl. Z podnětu žalobce věc projednal odvolací soud, který rozsudek potvrdil.

 

Žalobce v řízení žádal poskytnutí přiměřeného zadostiučinění z titulu nepřiměřené délky soudních řízení vedených u Obvodního soudu pro Prahu 5 a u Obvodního soudu pro Prahu 3 v celkové výši 230 000 Kč. V obou případech se jednalo o restituční řízení. Co do zbytku požadované částky žalobce žádal náhradu ušlého zisku v podobě ztráty hodnoty nevydaných náhradních pozemků v důsledku nepřiměřené délky soudního řízení.

 

Soudy v daném případě dospěly k závěrům, že nárok na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění byl promlčen a že ve vztahu k ušlému zisku nebyly naplněny všechny předpoklady odpovědnosti žalovaného za případnou újmu.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.