ÚZSVM uhájil státu ve třech soudních sporech přes 36 miliard korun

22.12.2021

Právním zástupcům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se v minulém týdnu podařilo uhájit státu ve třech soudních sporech přes 36 miliard korun.

Hájíme státu desítky miliard korun a dlouhodobá úspěšnost přes 90 % je jasným signálem, že ÚZSVM je kvalitním a spolehlivým partnerem pro jiné organizační složky státu v oblasti právního zastupování. Navíc tím dokážeme šetřit státnímu rozpočtu značné finanční prostředky, které by jinak musely státní instituce vynaložit na externí advokátní kanceláře. I letos ÚZSVM obstál hned v několika významných sporech co do uhájené částky,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

 

V minulém týdnu se například Městský soud v Praze ztotožnil s právním názorem ÚZSVM a potvrdil rozsudek, jímž byla zamítnuta žaloba na náhradu škody ve výši 607 235 000 eur (více než 15 miliard korun). Tuto částku požadovala společnost EL NIŇO, která vyvinula energetický nápoj a jejíž obchodní strategií byla reklama založená na podobě nápoje s grafikou užívanou jiným výrobcem.

 

Dalších 1,114 miliardy korun pak ÚZSVM uhájil ve sporu, ve kterém se stěžovatelka v civilním řízením před soudy neúspěšně domáhala náhrady škody, která jí měla vzniknout v souvislosti s nesprávnou činností notáře v roce 1997 při sepisování notářského zápisu, jež vyústila v neoprávněný převod finančních prostředků z podílových fondů právního předchůdce stěžovatelky do zahraničí. Ústavní soud se přiklonil k argumentaci ÚZSVM a ústavní stížnost byla zamítnuta.

 

V prosinci tohoto roku pak ÚZSVM zatím nepravomocně uhájil státu více než 20 miliard korun. Jednalo o částku, kterou žalobce požadoval jako náhradu škody vzniklou za nesprávný úřední postup Okresního soudu v Českých Budějovicích. Tato suma údajně představovala pro žalobce majetkovou hodnotu jeho nápadu, který si nemohl dovolit patentovat. ÚZSVM v tomto jednání zastupoval Ministerstvo spravedlnosti.

 

Od ledna do listopadu roku 2021 se ÚZSVM podařilo uzavřít 1 081 dohod o zastupování jiných organizačních složek státu. K nejčastěji zastupovaným státním institucím patří Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí.

 

Přílohy:IMG_3343.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.