ÚZSVM úspěšně vyřešil předlužené dědictví na Znojemsku

13.01.2021

ÚZSVM ve Znojmě získal do majetku rozsáhlý nemovitý majetek z předluženého dědictví ve Štítarech.

Jednalo se původní zemědělskou usedlost sestávající se z budovy využívané k bydlení, navazující části určené pro chov dobytka a uskladnění zemědělských produktů, samostatně stojící velké dřevěné stodoly a rozsáhlých pozemků.

 

Vypořádání majetku probíhalo postupně, neboť nemovitosti byly z části ve spoluvlastnictví a stavby byly ve velmi špatném technickém stavu. Zemědělské pozemky byly převedeny na Státní pozemkový úřad a stavba rodinného domu s pozemky byla prodána spoluvlastníkovi nemovitostí.  Za prodej a pronájem (všech nemovitých věcí z dědictví bylo do státního rozpočtu odvedeno celkem 227 474 Kč, z toho částka za prodej nemovitostí činila 179 777 Kč.

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy: AnyConv.com__1979.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.