ÚZSVM úspěšně vyřešil vlastnictví pozemků na Jindřichohradecku

07.04.2021 - Jindřichův Hradec

ÚZSVM v Jindřichově Hradci zdarma převedl Třeboni tři pozemky pod cyklostezkou o celkové výměře 472 m² a obci Pluhův Žďár tři pozemky o celkové výměře 4 336 m². Přímým prodejem prodal pozemek o výměře 207 m² v Rapšachu.

Třeboň tuto cyklostezku vybudoval a na své náklady ji udržuje. Vybudování cyklostezky výrazně pomohlo k větší bezpečnosti cyklistů v této lokalitě. Převodem došlo ke sjednocení vlastnictví tělesa komunikace a pozemků, které přispěje k lepší správě této cyklostezky. ÚZSVM pozemky převzal od Ředitelství silnic a dálnic jako nepotřebný majetek.

 

Pluhův Žďár pozemky získal v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Jedná se o zpevněné místní komunikace a jejich převodem do vlastnictví obce došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků a povrchu komunikací. ÚZSVM pozemky získal v souvislosti se zrušením okresních úřadů.

 

Pozemek v Rapšachu slouží jako přístupová cesta k rodinnému domu, a proto bylo přistoupeno k přímému prodeji. ÚZSVM pozemek převzal od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Historicky se jednalo o veřejný statek, který do vlastnictví státu přešel v roce 1948.

Přílohy: 396.JPG 400.jpg 401.png
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.