ÚZSVM v Hradci Králové vydal majetek oprávněným dědicům

15.09.2020 - Hradec Králové

ÚZSVM v Hradci Králové získal na základě usnesení soudu rodinný dům se zahradou v obci Levín nad Cidlinou.

Vlastnické právo k tomuto majetku nabyl stát na základě odúmrti, původní majitel nezanechal závěť a pozůstalé osoby, u nichž nebyl pobyt znám, se ve stanovené lhůtě o majetek nepřihlásily.

 

Poté, co bylo při první kontrole zjištěno, že majetek není zajištěn proti vniknutí a ÚZSVM dům zapečetil, ohlásili se dva sourozenci, kteří tvrdili, že dům patřil jejich otci a oni jsou oprávněnými dědici. Následně prostřednictvím svého právního zástupce požádali o vydání dědictví po svém zemřelém otci.

 

Vzhledem k tomu, že tak učinili v zákonem stanovené tříleté lhůtě od nabytí právní moci usnesení o připadnutí majetku státu, bylo konstatováno, že jejich dědické právo nezaniklo a tyto osoby mohou žádat o vydání dědictví, neboť dědictví na ně přešlo již smrtí zůstavitele. 

 

ÚZSVM poté na základě Dohody o vydání majetku dědicům dům se zahradou sourozencům vydal.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.